Zniesienie limitu podstawy składek emerytalnych i rentowych dopiero od 01.01.2019 r.

Najlepiej zarabiający jeszcze przez rok będą korzystać z limitu 30–krotności. Sejm przyjął poprawkę Senatu przesuwającą o rok datę wejścia w życie ustawy.

Obecnie roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok. W 2017 roku kwota ta wynosi 127.890 zł (miesięcznie 10.790 zł).

Ustawa przewiduje zniesienie tego limitu, tak by wszyscy ubezpieczeni płacili pełne składki na ZUS, niezależnie od wysokości dochodów. Nowe przepisy dotyczyć będą ok. 350 tys. osób., czyli 2 proc. ubezpieczonych.

Pierwotna propozycja zakładała wprowadzenie zmiany już od stycznia 2018 r. i taka data została zapisana w ustawie uchwalonej przez Sejm. W trakcie prac w Senacie wprowadzono poprawkę, o którą apelowały zarówno związki zawodowe, jak i pracodawcy, ZUS oraz parlamentarna opozycja.

Pracodawcy ostrzegali, że w większości dużych przedsiębiorstw zatrudniających wysoko wynagradzanych pracowników budżety na przyszły rok zostały zaplanowane już kilka miesięcy temu. Ich zmiana z dnia na dzień nie wchodziła w rachubę. Gwałtowny wzrost kosztów pracowniczych doprowadziłby nie tylko do rezygnacji z planowanych podwyżek wynagrodzeń, ale i zwolnienia części pracowników.

ZUS z kolei zwracał uwagę, że potrzebuje więcej czasu na dostosowanie do zmian swoich systemów.