Od 1.01.2018 roku wszystkie składki ZUS trzeba będzie wpłacać na nowy numer rachunku

Od 1.01.2018 roku wszystkie składki ZUS trzeba będzie wpłacać na nowy numer rachunku. A jak opłacić składki należne za grudzień 2017 r., których termin płatności przypada w styczniu? Wpłacić „po staremu” na dotychczasowe numery kont czy wykonać jeden przelew na nowy rachunek? Są dwa rozwiązania.

Wątpliwości wynikają z tego, że grudniowe składki uiszcza się w styczniu, a w 2018 r. styczeń przynosi zmianę w zasadach opłacania i rozliczania wpłat do ZUS.

O tym, na które konto należy wpłacić grudniowe składki, zdecyduje sam przedsiębiorca.

Jeśli opłaci składki za grudzień 2017 roku do 31 grudnia (tj. przed terminem ich płatności) to powinien to zrobić na dotychczasowych zasadach, czyli przygotować przelewy odrębnie na każde ubezpieczenia albo fundusz i wpłacić je na „stare” konta:

  • 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 – na ubezpieczenia społeczne,
  • 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 – na ubezpieczenie zdrowotne,
  • 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000 – na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • 68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 – na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Jeżeli przedsiębiorca chce opłacić składki za grudzień po 1.01.2018 roku, to powinien przygotować jedną wpłatę na nowy, indywidualny numer rachunku, który otrzymał od ZUS.

Od 1 stycznia przyszłego roku dotychczasowe rachunki bankowe ZUS będą zamknięte.

 

Agnieszka Matłacz

Data publikacji: 19 grudnia 2017 r.

Wolters Kluwer Polska SA