Znana jest już wysokość składki zdrowotnej przedsiębiorców w 2013 r.

Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2013 r. będzie wynosiła 261,73 zł, natomiast dolna granica podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 2908,13 zł.

W dniu 18 stycznia 2013 r. Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2012 r., na podstawie którego ustalana jest dolna granica podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz minimalna wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2012 r. wyniosło 3877,50 zł. Podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorców (również tych rozpoczynających działalność) oraz osób z nimi współpracujących nie może być niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego, natomiast wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może być niższa niż 9% podstawy wymiaru.

Sładka zdrowotna w wysokości 261,73 zł oraz podstawa wymiaru składki zdrowotnej 2908,13 zł będzie obowiązywała od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło:  www.stat.gov.pl, stan z dnia 21 stycznia 2013 r.

Data publikacji: 21 stycznia 2013 r.