Zmieniono zakres zwolnień w VAT

Znowelizowano przepisy o VAT, obejmując zwolnieniem usługi (np. w zakresie opieki medycznej lub służące profilaktyce zdrowia) oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanych, które wykonywane są przez podmioty lecznicze.
W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). Określono w niej, że tzw. podmiotami leczniczymi mogą być też przedsiębiorcy wykonujący działalność na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jednocześnie znowelizowano przepisy o VAT, obejmując zwolnieniem usługi (np. w zakresie opieki medycznej lub służące profilaktyce zdrowia) oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanych, które wykonywane są przez podmioty lecznicze. Do nowych pojęć dostosowano m.in. przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Większość przepisów opublikowanej ustawy wejdzie w życie 1 lipca 2011 r.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 6 czerwca 2011 r.
Data publikacji: 6 czerwca 2011 r.