Pracownik dostanie druk ZUS RMUA raz na rok

Zaświadczenie o opłaconych składkach czyli druk ZUS RMUA będzie wydawany pracownikom raz na rok, lub na ich wniosek nie częściej niż raz na miesiąc.
Natomiast zaległy urlop będzie trzeba wykorzystać do końca lipca. Tak wynika z projektu ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, który został przyjęty przez rząd. Oprócz powyższych propozycji wynika z niego, że należności ZUS i płatników będą się przedawniały po 5 latach, a nie jak w chwili obecnej po 10 latach. Gdyby proponowana zmiana weszła w życie, okres przedawnienia składek byłby taki sam jak obecnie obowiązujące przedawnienie podatków – 5 lat. Projekt przewiduje ponadto, że pracodawcy będą mogli przechowywać dokumentację pracowniczą na informatycznych nośnikach danych.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Guza, 8 czerwca 2011 r.
Data publikacji: 8 czerwca 2011 r.