Zbliża się termin składania sprawozdań finansowych

Przedsiębiorcy, którzy podlegają badaniu sprawozdań finansowych muszą pamiętać, że wraz ze sprawozdaniem finansowym muszą złożyć do urzędu skarbowego również opinię biegłego rewidenta i uchwałę zatwierdzającą raport.
Roczne sprawozdanie finansowe składa się do urzędu skarbowego w terminie 10 dni od daty jego zatwierdzenia. Ostateczny termin na zatwierdzenie upływa 30 czerwca.
Podmioty, których sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta, muszą pamiętać dodatkowo o złożeniu opinii i raportu z przeprowadzonego przez firmę audytorską badania. Muszą też dołączyć odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie.
Warto pamiętać, że sprawozdanie finansowe jest traktowane przez urząd jak deklaracja podatkowa, co oznacza, że nieterminowe złożenie dokumentu zagrożone jest karą grzywny do 26.340 zł.
Źródło: Gazeta Prawna, 1 czerwca 2010 r.
Data publikacji: 1 czerwca 2010 r.