Z dniem 1 stycznia 2017 r., część pakietu “100 zmian dla firm” ma ona na celu uproszczenie i poprawę warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej

Z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkami, weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255). Ma ona na celu uproszczenie i poprawę warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki – to element pakietu tzw. „100 zmian dla firm”.

Wprowadzone zmiany mają na celu m.in. zmniejszenie obowiązków administracyjnych przedsiębiorców a ponadto usprawniają proces inwestycyjny oraz zmniejszają uciążliwość prowadzonych kontroli.

Ustawa umożliwia złożenie skargi do sądu na przewlekłość kontroli oraz zakaz przeprowadzania ponownej kontroli w tej samej sprawie przez ten sam organ. Przedsiębiorcy, którzy nie wystąpili o interpretację indywidualną przepisów, nie będą narażeni na kary, jeżeli stosowali się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej.

Ponadto firmy zatrudniające więcej niż 50 pracowników będą zwolnione z ustalania regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy i tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – obecnie z obowiązków tych są zwolnione firmy zatrudniające do 19 osób.

Ustawa wydłuża z siedmiu do 21 dni termin na wniesienie przez pracownika odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę. Również do 21 dni (z 14) wydłużono termin na złożenie odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz termin na żądanie nawiązania umowy o pracę.

Podniesiony został także – z 1,2 do 2 mln euro – roczny limit przychodów netto, do którego będzie możliwe prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów. Wzrośnie też – ze 150 do 250 tys. euro – maksymalny próg przychodów uprawniający do korzystania z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ustawa zawiera też szereg zmian w prawie budowlanym – m.in. zwalniających niektóre roboty z pozwolenia na budowę lub obowiązku zgłoszenia.

Opracowanie: Marcin Krudysz

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 2 stycznia 2017 r.

Data publikacji: 2 stycznia 2017 r.