Wzrosły stawki odsetek od zaległości podatkowych

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 8-9 maja podjęła decyzję o podniesieniu stóp procentowych NBP, tym samym od dnia 10 maja wzrastają stawki odsetek od zaległości podatkowych.
Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej odsetki od zaległości podatkowych wynoszą tyle co suma 2 proc. i dwukrotności stopy oprocentowania kredytu lombardowego ustalanej przez RPP.
Na wczorajszym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o podniesieniu stóp procentowych o 0,25 pkt. Natomiast stopa kredytu lombardowego od dziś wynosi 6,25 proc.
W związku z powyższym wzrosły stawki odsetek od zaległości podatkowych. Stawka podstawowa wzrosła do 14,5 proc., natomiast stawka obniżona 10,88 proc.
Wyższe stawki odsetek obowiązują już od dziś.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP
Źródło: www.nbp.pl, stan z dnia 10 maja 2012 r.
Data publikacji: 10 maja 2012 r.