Wyższa ulga na dzieci w rozliczeniu za 2014 rok

 
W rozliczeniu podatkowym za 2014 rok podatnicy mogą skorzystać ze zwiększonej ulgi na dzieci. Skorzystają na tym przede wszystkim rodzice z co najmniej trójką dzieci. Jak oszacował rząd, na dodatkowe wsparcie w postaci zmienionej ulgi na dzieci będzie mógł liczyć ponad milion rodzin.
– Ulga na dzieci jest jedną z najpopularniejszych. Pozwala na odliczenie od podatku wynikającej z przepisów podatkowych kwoty przypadającej na jedno dziecko. W przypadku, gdy podatnik jest uprawniony do rozliczenia ulgi na więcej niż jedno dziecko, kwota ta odpowiednio się zwiększa. W tym roku wysokość ulgi w przypadku trzeciego i kolejnych dzieci jest wyższa o 20 proc. – mówi agencji Newseria Biznes Dominika Dragan-Berestecka, doradca podatkowy w Kancelarii Chmieliński & Żemantowski.
Wyższe ulgi na dzieci w rozliczeniu za 2014 rok to kontynuacja zmian z 2013 roku, kiedy ulgę na trzecie dziecko zwiększono o 50 proc., a na każde kolejne o 100 proc – przypomina agencja informacyjna Newseria. Teraz rodzice mogą odliczyć za pierwsze i drugie dziecko ponad 1,1 tys. zł, za trzecie – 2 tys., a za każde kolejne – 2,7 tys. zł.
– Podatnicy, którzy wykazują niskie dochody i niski podatek w zeznaniu rocznym, dotychczas w wielu przypadkach nie mieli możliwości pełnego odliczenia ulgi, bo podatek wynikający z zeznania był niższy niż kwota ulgi. Począwszy od rozliczenia za 2014 rok, takie osoby otrzymają zwrot różnicy między pełną kwotą ulgi, a tą, która jest możliwa do rozliczenia z uwagi na wysokość podatku – tłumaczy ekspertka.
Zwrot dopłacony przez państwo nie może być jednak wyższy niż łączna kwota zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
Jak oszacował rząd, na dodatkowe wsparcie w postaci zmienionej ulgi na dzieci będzie mógł liczyć ponad milion rodzin, w których wychowuje się ok. 2 mln dzieci.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK
Źródło: www.biznes.newseria.pl, stan z dnia 13 marca 2015 r.
Data publikacji: 13 marca 2015 r.