Wysokość składki zdrowotnej przedsiębiorców w 2014 r.

Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2014 r. będzie wynosiła 270,40 zł, natomiast dolna granica podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 3004,48 zł.
W dniu 20 stycznia 2014 r. Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2013 r., na podstawie którego ustalana jest dolna granica podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz minimalna wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2013 r. wyniosło 4005,97 zł. Podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorców (również tych rozpoczynających działalność) oraz osób z nimi współpracujących nie może być niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego, natomiast wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może być niższa niż 9% podstawy wymiaru.
Sładka zdrowotna w wysokości 270,40 zł oraz podstawa wymiaru składki zdrowotnej 3004,48 zł będzie obowiązywała od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
Opracowanie: Weronika Adamczyk
Źródło: www.stat.gov.pl, stan z dnia 21 stycznia 2014 r.
Data publikacji: 21 stycznia 2014 r.