Wypożyczalnie powinny od świadczonych usług naliczać podatek według 22% stawki

Usługi w zakresie wypożyczania filmów nie mogą być objęte obniżoną 7% stawką VAT.
Preferencyjną 7% stawką VAT objęte są m.in. usługi związane z wyświetlaniem filmów (kina) oraz wypożyczanie filmu za pośrednictwem platformy cyfrowej. Natomiast wypożyczenie tego filmu ze zwykłej wypożyczalni DVD opodatkowane jest 22% VAT. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 14215) odniosło się do postulatów Stowarzyszenia Polskich Wideotek odnośnie do obniżenia stawki VAT. Jak wyjaśnił resort finansów, postanowienia Dyrektywy 2006/ 112/WE zezwalają państwom członkowskim na stosowanie jednej lub dwóch obniżonych stawek VAT, ale jedynie w odniesieniu do towarów i usług wymienionych w załączniku III do tej dyrektywy.
Źródło: Gazeta Prawna, 17 marca 2010 r.