VAT – Nieważne, czy protetyka zatrudnia spółka

Usługi techników dentystycznych są zwolnione z VAT niezależnie od tego, czy technik jest zatrudniony w spółce, czy wykonuje je na własny rachunek.
Interpretacja Ministra Finansów z 2 lutego 2010 r. (PT3/812/57/217/LWW/09/PK511).
Źródło: Rzeczpospolita, 18 marca 2010 r.