Wiemy jak będzie wyglądało wstępne wypełnianie zeznań podatkowych

Podczas konferencji w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju po raz pierwszy zaprezentowana została publicznie usługa wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego, która ułatwi podatnikom złożenie zeznania podatkowego PIT-37.

Usługa wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (ang. Pre-filled tax return, PFR) będzie przygotowana przez administrację podatkową w oparciu o dane zawarte w imiennych informacjach o dochodach sporządzanych przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku.

Każdy użytkownik chcący skorzystać z tej usługi będzie mógł wejść na odpowiednią zakładkę na stronie internetowej, zalogować się, pobrać wypełniony formularz, przeanalizować przygotowane przez administrację podatkową zeznanie podatkowe i zdecydować, czy tak wypełniony dokument akceptuje, czy wprowadza w nim zmiany, np. w zakresie przysługujących mu ulg, odliczeń czy alokacji 1 proc. podatku. Dla zweryfikowania tożsamości podatnika potrzebne będą dane autoryzujące, takie jak PESEL lub NIP, imię i nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu w roku 2014 i kwota przychodu za 2013 rok – niezbędna do wysyłki zeznania.

W przyszłości podatnik będzie mógł skorzystać z Konta podatnika udostępnianego na Portalu Podatkowym. Usługa ta umożliwi podatnikowi elektroniczną korespondencję z urzędem skarbowym, pozwoli sprawdzić stan sprawy oraz da mu podstawowe informacje dotyczące jego rozliczeń i płatności, zgłoszonych kas fiskalnych, czy też danych o udzielonej pomocy publicznej . Podatnik będzie miał podgląd swoich danych ewidencyjnych, adresowych, rachunków bankowych, obowiązków podatkowych. Dzięki przypomnieniom e-mailowym, telefonicznym, sms-owym będzie wspierała obywateli, np. informując o terminie zapłaty podatku. Ponadto na Portalu Podatkowym w części ogólnodostępnej będzie można sprawdzić/ zweryfikować aktywność podatnika VAT (prawdopodobnie w tym samym terminie co PFR).

Transformacja usług publicznych w e-usługi stanowi istotne wyzwanie w obszarze organizacji procesów, budowy koniecznej infrastruktury i ochrony gromadzonych danych. W trakcie konferencji, która odbyła się 25 lutego br., zastanawiano się, z jakich doświadczeń biznesu może czerpać administracja w tym obszarze i sprawdzano jakie rozwiązania rekomendują dostawcy technologii.

Przygotowywana przez Ministerstwo Finansów platforma e-Podatki ma ułatwić i uprościć relacje pomiędzy obywatelem a państwem. Reprezentujący resort wiceminister Jacek Kapica, przedstawił funkcjonalności systemu e-Podatki i podkreślił istotę funkcjonowania usług proponowanych w ramach tego systemu, które są realizowane w 3 obszarach – administracji, biznesu, indywidualnie.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 27 lutego 2015 r.

Data publikacji: 27 lutego 2015 r.