VAT: tylko samodzielny trening obciążony jest stawką 8 proc.

Bilet wstępu oraz abonament umożliwiający korzystanie z siłowni jest obciążony 8 proc. stawką podatku VAT, ale już trening z instruktorem stawką 23 proc. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 grudnia 2014 r.
W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się spółka, która świadczy usługi związane z poprawą kondycji fizycznej i rekreacją ruchową. W ich zakres wchodzą usługi wstępu na siłownię, usługi wstępu na saunę, usługi wstępu do pomieszczenia do ćwiczeń aerobowych (fitness). I te usługi zdaniem spółki są opodatkowane 8% stawką podatku VAT.
Spółka uznała, że do sprzedaży biletów wstępu czy abonamentów zastosowanie powinna mieć obniżona 8% stawka podatku VAT.
Spółka oferuje także usługi treningu personalnego. Ta jednak zdaniem spółki wykracza poza zakres związany z normalnym i typowym użytkowaniem obiektu, gdyż kluczowe jest świadczenie usługodawcy, które może odbywać się także poza obiektem sportowym, a samo korzystanie z obiektu sportowego ma znaczenie drugorzędne, wtórne, stąd też zastosowanie mieć będzie w tym przypadku stawka 23 proc. podatku VAT.
Fiskus się zgodził ze spółką potwierdzając, że dla jednorazowych biletów wstępu oraz abonamentów umożliwiających skorzystanie przez klientów z siłowni, pomieszczenia do ćwiczeń aerobowych i sauny należy stosować 8% stawki podatku VAT, a dla usług treningów personalnych – na zasadzie opłacenia indywidualnych zajęć z instruktorem w zakresie zastosowania 23% stawki podatku VAT.
Fiskus przypomniał, że w załączniku nr 3 do ustawy o VAT zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8 proc., zawarto m.in.: w poz. 186 – bez względu na symbol PKWiU „pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu”. A pojęcie wstępu należy definiować, jako „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś”. Chodzi tu o możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do pomieszczenia do ćwiczeń aerobowych (fitness), do sauny.
Natomiast, w ocenie organu, usługi treningu personalnego wykraczają już poza zakres związany z normalnym i typowym użytkowaniem obiektu, a tylko takie usługi mogą korzystać z obniżonej stawki VAT. W konsekwencji do świadczenia tychże usług nie znajdzie zastosowania stawka 8 proc. wynikająca z poz. 186 załącznika nr 3 w związku z art. 41 ust. 2 w powiązaniu z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT. Stąd też zastosowanie mieć będzie w tym przypadku stawka 23 proc. podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 w powiązaniu z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 grudnia 2014 r., sygn. akt IBPP2/443-907/14/RSz
Opracowanie: Michał Malinowski, RPE WK
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 22 grudnia 2014 r.
Data publikacji: 22 grudnia 2014 r.