Od 1 stycznia nowy wzór pełnomocnictwa UPL-1

Od nowego roku będą obowiązywały nowe wzory pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa.
W załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa (Dz. U. poz. 1847) określono dwa nowe wzory:
– wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1),
– wzór zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (OPL-1).
We wzorach zrezygnowano z podawania adresu zamieszkania pełnomocnika. Od 1 stycznia wystarczającym będzie podanie adresu do doręczeń pełnomocnika.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. (Dz. U. Nr 57, poz. 470).
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK
Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 22 grudnia 2014 r
Data publikacji: 22 grudnia 2014 r.