VAT: podatnik odliczy parking i w 50 proc. i w 100 proc.

Podatnik może odliczyć pełny VAT z tytułu najmu miejsc parkingowych, związanych z najmem powierzchni biurowej, ale już opłaty za parkowanie w trakcie podróży służbowych pozwalają jedynie na odliczenie 50 proc. kwoty VAT naliczonego.
W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się spółka w sprawie odliczeń podatku naliczonego z tytułu wynajmu miejsc parkingowych oraz opłat za postój w miejscach parkingowych w trakcie podróży służbowych.
Spółka wskazała, że jest najemcą powierzchni biurowej wraz miejscami postojowymi w podziemnej hali garażowej oraz na parkingu naziemnym. W samej umowie najmu zaznaczone zostało, że powyższe miejsca parkingowe wynajmowane są w związku z lokalem pomimo faktu, że czynsz płacony jest oddzielnie. W umowie nie zostało zapisane, że do miejsc parkingowych przypisane są konkretne pojazdy. Poza tym spółka wysyła pracowników w podróże służbowe, w trakcie, których pracownicy dokonują w imieniu i na rzecz spółki opłat za miejsca parkingowe w miejscu, do którego są oddelegowywani.
Zdaniem spółki w przypadku miejsc postojowych naziemnych oraz podziemnych, których jest najemcą, naliczony VAT stanowi cała kwota wynikająca z faktur dokumentujących najem miejsc postojowych (z czynszu najmu). Również w przypadku dokonywania opłat za postój w miejscach parkingowych w trakcie podróży służbowych pracowników, naliczonym VAT jest cała kwota VAT z faktur dokumentujących nabycie usług parkingowych. Spółka uznała, że jeżeli chodzi o podróże służbowe pracowników spółki, to o rozstrzygnięciu decyduje to, że nie są to koszty używania samochodów, a tzw. „inne koszty podróży służbowej”.
Fiskus przystał na pełne odliczenie tylko w przypadku usług wynajmu miejsc parkingowych związanych z umowami najmu powierzchni biurowej. Inaczej według niego jest w przypadku opłat za postój w miejscach parkingowych w trakcie podróży służbowych.
Opłaty za parking w trakcie podróży służbowej
Ponoszony przez spółkę koszt opłaty parkingowej bezsprzecznie związany jest z konkretnym samochodem, który korzysta z tego miejsca parkingowego. Tym samym więc, ponoszonych kosztów opłat parkingowych nie można odnosić do ogółu wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. A ponieważ spółka nie wyeliminowała, według fiskusa, całkowicie korzystania z samochodów służbowych dla celów prywatnych pracownika, to przysługiwać jej będzie ograniczone do 50 proc. prawo do odliczenia podatku w odniesieniu do wszystkich wydatków eksploatacyjnych, związanych z używaniem pojazdów samochodowych przeznaczonych do użytku „mieszanego”, w tym wydatków na opłaty parkingowe za parkowanie samochodów podczas podróży służbowych pracowników.
Najem miejsc parkingowych, związanych z najmem powierzchni biurowej
Tu fiskus potwierdzając stanowisko spółki uznał, że wydatki ponoszone na wynajem nieruchomości biurowych wraz z przynależnymi do nich miejscami postojowymi w podziemnej hali garażowej oraz na parkingu naziemnym w otoczeniu budynku stanowią koszty ogólne związane z prowadzoną przez spółkę działalnością. Wydatki związane z usługami mają związek pośredni z uzyskaniem przez spółkę obrotu opodatkowanego podatkiem od towarów i usług.
Tym samym, z uwagi na wykorzystywanie poniesionych wydatków na wynajem poszczególnych nieruchomości biurowych wraz z przynależnymi do nich miejscami parkingowymi, postojowymi oraz garażowymi, do czynności opodatkowanych spółce będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 lipca 2014 r., IPPP1/443-442/14-4/ISZ, LEX nr 237743
Opracowanie: Michał Malinowski, RPE WK
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 27 października 2014 r.
Data publikacji: 27 października 2014 r.