VAT od odśnieżania ulic wzrośnie do 8%

Od przyszłego roku świadczenie usług w zakresie odśnieżania ulic czy usuwania śniegu będzie opodatkowane 8% VAT. Obecnie jest to 7%.

Przedsiębiorcy uzyskujący niewielkie przychody z odśnieżania mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Dotyczy to mikroprzedsiębiorców zatrudniających kilku pracowników. Skutkuje to korzystnymi konsekwencjami dla tych klientów niemogących rozliczyć VAT, ponieważ nie ponoszą oni ciężaru ekonomicznego tego podatku. Klientowi należy wystawić tylko rachunek. W przypadku przekroczenia przez przedsiębiorców obrotu granicznego stają się oni podatnikami VAT zobowiązanymi do wystawiania faktur z wyszczególnieniem kwoty należnego podatku do zapłaty. W 2011 roku limit ten będzie wynosił 150 tys. zł. Od 1 stycznia 2011 r. stawka VAT na usługi odśnieżania wyniesie 8%. Zmiana tej stawki związana jest z nowelizacją tzw. ustawy okołobudżetowej, która została uchwalona 25 listopada i czeka na podpis prezydenta. Zgodnie ze stosowaną od przyszłego roku nową PKWiU z 2008 roku usługi odśnieżania dla celów rozliczenia VAT będą sklasyfikowane jako usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu (81.29.13.0).

Źródło: Gazeta Prawna, 3 grudnia 2010 r.