VAT – Nabywca rozliczy nie tylko złom

Zużyte akumulatory, a także odpady szklane, gumowe i z tworzyw sztucznych objęte zostaną mechanizmem odwróconego obciążenia VAT.
Sejmowa komisja finansów publicznych rozpatrzyła projekt rządowej nowelizacji ustawy o VAT. Rozwiązuje ona przede wszystkim istotny problem braku definicji złomu. Powstał on po zmianie przepisów od 1 kwietnia 2011 r. i objęciu krajowego obrotu złomem mechanizmem tzw. odwrotnego obciążenia, czyli obowiązkiem naliczenia VAT przez nabywcę. W nowym załączniku nr 11 do ustawy o VAT określony zostanie wykaz odpadów przetwarzalnych, do których stosuje się odwrócone obciążenie VAT, projektowany katalog nie dotyczy jedynie złomu metali. Ujęto w nim m.in. takie odpady, których odzysk i przetwarzanie stwarza ryzyko wystąpienia nadużyć podatkowych, w tym złom akumulatorowy, odpady szklane, gumowe i z tworzyw sztucznych. Dzięki tej zmianie przedsiębiorcy będą pewni, w przypadku których dostaw osobą zobowiązaną do rozliczenia VAT jest nabywca, a nie sprzedawca. Istotną zmianą będzie również wykreślenie zakazu odliczania podatku naliczonego z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany dla celów podatku od towarów i usług.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 27 maja 2011 r.
Data publikacji: 27 maja 2011 r.