Uwaga na oszustów oferujących obniżenie kosztów pracowniczych

Ministerstwo Finansów na swoim portalu przestrzega przedsiębiorców przed pochopnym zawieraniem umów z firmami oferującymi duże obniżki kosztów pracowniczych, tj. zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS przy wykorzystaniu instytucji outsourcingu personalnego.
Proceder polega na oferowaniu przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników, usługi mającej spowodować oszczędności nawet do 50 proc. kosztów pracowniczych, dzięki rzekomo uzyskanym przez oferenta dotacjom z funduszy Unii Europejskiej lub Szwajcarskich Funduszy Inwestycyjnych na pokrycie składek ZUS oraz należności z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników.
Na podstawie specjalnie zawartych z kontrahentami umów-porozumień firmy te mają wstąpić w rolę „nowego” pracodawcy. Umowy o świadczenie usług zawierają zapewnienie, że wynagrodzenia pracowników oraz warunki świadczenia pracy pozostaną bez zmian. Zmianie natomiast ma ulec formalny pracodawca.
Jednak z dotychczasowych ustaleń wynika, że nieuczciwe firmy działające według opisanego schematu, mimo, że otrzymywały od pierwotnych pracodawców środki na wynagrodzenia dla pracowników oraz wynagrodzenie za świadczoną usługę, to jednakże nie odprowadzały ani składek ZUS, ani podatku PIT od wynagrodzeń pracowników.
Umowy nie spełniają też wymagań stawianych w art. 231 kodeksu pracy. W konsekwencji, zawierający je przedsiębiorcy narażają się na negatywne skutki w obszarze podatków i ubezpieczeń społecznych. W przypadku bowiem podważenia legalności umów dotychczasowy pracodawca jest odpowiedzialny za nieodprowadzone zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników oraz składki ubezpieczeniowe. Dodatkowo może być także pozbawiony prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących “nabycie” przedmiotowych usług oraz kwot zaliczonych do kosztów prowadzonej działalności.
Opracowanie: Jolanta Mazur RPE WKP
www.mf.gov.pl, stan z 22 października 2013 r.
Data publikacji: 22 października 2013 r.