“Urząd Skarbowy przyjazny przedsiębiorcy” – X-ta edycja konkursu

Ministerstwo Finansów poinformowało, iż uruchomiona została X-ta edycja konkursu na „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”.
Organizatorem przedsięwzięcia jest Business Centre Club we współpracy z Ministerstwem Finansów. Podstawowym celem konkursu jest tworzenie przyjaznej atmosfery między urzędem skarbowym a przedsiębiorcą, w tym:
– zachęcanie przedsiębiorców do rzetelnego i terminowego rozliczania się z podatków,
– tworzenie atmosfery wzajemnej życzliwości i akceptacji poprzez lepsze poznanie praw i obowiązków obu stron oraz uwarunkowań, które towarzyszą działalności urzędów i przedsiębiorstw,
– upublicznianie i promocja wysokich standardów obsługi klienta osiągniętych przez wyróżnione placówki,
– upowszechnianie dobrych praktyk w urzędach skarbowych na terenie całego kraju,
– wzmacnianie pozytywnego wizerunku urzędu skarbowego i jego pracowników.
Konkurs wyłania najlepiej funkcjonujące, zdaniem przedsiębiorców, urzędy skarbowe. Zwycięzcy otrzymują tytuł „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”, który jest wyróżnieniem od przedsiębiorców dla urzędu i jego pracowników.
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 18 kwietnia 2012 r.
Data publikacji: 18 kwietnia 2012 r.