Uprawnienia rodzicielskie: od stycznia 2016 r. trzy tygodnie na złożenie wniosku o urlop

Od 2 stycznia 2016 r. rodzice będą mieli aż trzy tygodnie po porodzie na podjęcie decyzji, czy chcą skorzystać z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Pozostałe terminy, na złożenie wniosku o urlop rodzicielski, wychowawczy lub ich części, również zostaną wydłużone do 3 tygodni.
Po wejściu w życie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1268) będą obowiązywały dwa rodzaje urlopów w związku z narodzinami dziecka: urlop macierzyński (20 tygodni) oraz urlop rodzicielski (32 tygodnie). Razem to 52 tygodnie. W przypadku narodzin wieloraczków długość urlopów wydłuży się: odpowiednio do 31-37 oraz 34 tygodni. Razem może to być od 65 do nawet 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci.
Wyłącznie dla matki przeznaczonych jest pierwszych 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. Resztą może dowolnie dzielić się z ojcem. Zasady określania wysokości zasiłku macierzyńskiego nie zmienią się i będą wyliczane na podstawie składek rodzica korzystającego z urlopu.
Ojcowie będą mieli większą swobodę w planowaniu urlopu. Od stycznia 2016 r. będą mieli 2 lata na skorzystanie z przysługujących tylko im 2 tygodni urlopu. Dodatkowo, będą mogli podzielić go na 2 części i skorzystać z nich w dowolnie wybranym przez siebie momencie.
Oprócz rodziców, z urlopu może skorzystać inny członek rodziny m.in. w przypadku śmierci matki lub jej pobytu w szpitalu.
Rodzice korzystający z urlopu będą mogli pracować na maksymalnie pół etatu, tak jak dotychczas. W takiej sytuacji urlop zostanie jednak proporcjonalnie wydłużony, nawet do 64 tygodni. Jeśli rodzic łączy pracę z urlopem np. przez 8 tygodni, to de facto wykorzystuje w tym czasie tylko 4 tygodnie „pełnoetatowego” urlopu. Jego urlop zostanie więc wydłużony o dodatkowe 4 tygodnie, które nie będą łączone z pracą.
Z urlopu rodzicielskiego będzie można skorzystać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, jednorazowo lub w maksymalnie 4 częściach. Rodzice będą mieli czas na jego wykorzystanie aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. Dodatkowo, do 16 tygodni urlopu rodzicielskiego będzie można wykorzystać w dogodnym dla rodziców czasie, który nie przypada bezpośrednio po poprzedniej części urlopu.
Nadal będzie można korzystać ze zwolnienia od pracy w związku z wychowywaniem dziecka, ale rodzice będą mogli wykorzystać te 2 dni w wybranej przez siebie formie. Sami zdecydują (w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym), czy wykorzystać zwolnienie w dniach (2 dni), czy godzinach (16 godzin).
Opracowanie: Agnieszka Zatyka-Szlachcic, RPE WK
Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 8 grudnia 2015 r.
Data publikacji: 7 grudnia 2015 r.