„Ulga na start” – dla rozpoczynających działalność gospodarczą

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, Prawo przedsiębiorców, jednym z rozwiązań tej ustawy jest tzw. „ulga na start” to fakultatywne zwolnienie początkujących przedsiębiorców ze składek na ubezpieczenie społeczne ZUS, maksymalnie przez pierwsze 6 miesięcy. Innymi słowy, przedsiębiorca będzie musiał zgłosić się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności, a nie 7 dni, jak to jest obecnie. Po zgłoszeniu się do ubezpieczeń przedsiębiorcy będzie przysługiwał także, tak jak obecnie, 24-miesięczny okres preferencyjnych składek (tzw. mały ZUS).

To rozwiązanie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, którzy potrzebują na początku czasu, by zorganizować warsztat pracy i zacząć osiągać dochody – podkreśla Mateusz Morawiecki.

Nowe ulga w opłacaniu składek ZUS ma zacząć obowiązywać od 31 marca 2018 r.

Projekt ustawy trafi teraz do Sejmu.