Dla montażu markiz tarasowych i balkonowych należy zastosować 23 proc. stawkę podatku VAT

Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Sprawa dotyczyła stawki podatku na montaż markiz tarasowych i balkonowych. Chodziło o podatnika, który dokonuje montażu markiz tarasowych i balkonowych. Montaż ww. produktów polega na trwałym przytwierdzaniu do muru za pomocą kotew chemicznych lub systemowych mocowań dostępnych na rynku, które naruszają elementy konstrukcji budynku lub elewację zewnętrzną. Po próbie demontażu ww. elementów pozostają widoczne trwałe uszkodzenia.

Podatnik chciał wiedzieć, jaką stawkę VAT należy zastosować przy montażu markiz balkonowych i tarasowych. Sam uważał, że stawkę 8%. Jego zdaniem, w dużo większym zakresie taki montaż narusza elementy konstrukcji budynku (ze względu na dużą powierzchnię elementów nośnych markizy) niż montaż żaluzji zewnętrznych zwijanych, który obejmuje 8% stawka VAT w budownictwie mieszkaniowym. Markiza zalicza się do modernizacji budynku, ponieważ umożliwia korzystanie z tarasów i balkonów od stron nasłonecznionych oraz istotnie wpływa na termoizolację pomieszczeń wewnątrz domów.

Fiskus się nie zgodził. Organ uznał, że dla montażu markiz tarasowych i balkonowych zastosowanie będzie miała podstawowa stawka podatku od towarów i usług tj. 23%. Wykonywane przez podatnika czynności, nie mieszczą się bowiem w zakresie remontu czy modernizacji obiektu, a zatem czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, gdyż w istocie czynności te są jedynie zaopatrywaniem budynku (lokalu mieszkalnego) w elementy wyposażenia, niestanowiące jego elementów konstrukcyjnych. W wyniku montażu wskazanych markiz nie nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego budynku. Organ podkreślił, że preferencyjna, 8% stawka podatku od towarów i usług, na podstawie wskazanego wcześniej art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, ma zastosowanie jedynie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, a nie do wszystkich czynności dotyczących samego montażu różnych towarów.

Podsumowując, zdaniem organu, montaż markiz tarasowych i balkonowych jedynie zaopatruje budynek (lokal mieszkalny) w elementy wyposażenia, niestanowiące jego elementów konstrukcyjnych, dlatego będzie podlegał opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 23%.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14.09.2017 r., sygn. 0114-KDIP1-2.4012.335.2017.2.IG

Opracowanie: Michał Malinowski, RPE WKP

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z 18.10.2017 r.

Data publikacji: 18 października 2017 r.