Szybsza ucieczka w samozatrudnienie

Przedsiębiorca chcąc skorzystać z opodatkowania jednolitą stawką 19% nie może w tym samym roku podatkowym świadczyć jako pracownik podobnych czynności na rzecz obecnego czy byłego pracodawcy.
Od 1 stycznia 2004 r. obowiązuje w Polsce regulacja, która daje możliwość opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej jednolitą stawką 19%. Jednak pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, którzy płacą np. 30 lub 40% podatku nie mogą swobodnie przechodzić na samozatrudnienie tylko po to, by zapłacić należny podatek według niższej stawki 19%. Swobodne przejście na jednolitą stawkę opodatkowania wyłączało wykonywanie usług na rzecz pracodawcy, które w poprzednim i obecnym roku podatkowym wchodziły w zakres obowiązków tego podatnika, jako pracownika u tegoż pracodawcy. Jedną z przeszkód jest więc wykonywanie w ramach działalności gospodarczej podobnych czynności na rzecz swojego byłego pracodawcy, ale tylko, jeżeli nie upłynął jeszcze określony termin. Do 20 maja 2010 r. wyłączenie dotyczyło obecnego oraz poprzedniego roku podatkowego. Po 20 maja 2010 r., zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 75, poz. 473) wyłączenie, o którym mowa odnosi się wyłącznie do obecnego roku podatkowego. Zgodnie więc z nową regulacją osoba, która była zatrudniona u danego pracodawcy w 2010 r., zacznie świadczyć od roku 2011 na rzecz byłego pracodawcy podobne usługi w ramach działalności gospodarczej będzie mogła skorzystać z opodatkowania swoich dochodów podatkiem liniowym, tj. według jednolitej stawki 19%. Nie może być jednak już zatrudniona u byłego pracodawcy w roku 2011.
Michał Malinowski
Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP
Data publikacji: 20 maja 2010 r.