Prezenty do 200 zł zwolnione z PIT

Limit zwolnienia z PIT dla nieodpłatnych świadczeń otrzymanych w związku z promocją lub reklamą wynosi 200 złotych.
Dotychczas wartość świadczeń objętych zwolnieniem nie mogła przekroczyć 100 zł. Po zmianie podatnik, który w ramach reklamy lub promocji otrzyma nieodpłatne świadczenie (prezent) do 200 zł, nie zapłaci PIT. Zwolnienie ma zastosowanie do dochodów wypłaconych również przed wejściem w życie zmian, tj. od 1 stycznia 2010 r. Nie ma jednak zastosowania, jeżeli świadczenie dokonywane jest na rzecz pracownika lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym (np. umowa o dzieło).
Źródło: Gazeta Prawna, 20 maja 2010 r.
Data publikacji: 20 maja 2010 r.