Świadczenie urlopowe i wczasy pod gruszą a podatek

Świadczenie urlopowe i tzw. wczasy pod gruszą od 22 sierpnia są różnie opodatkowane. W wyniku nowelizacji ustawy o PIT z 17 lipca 2009 r. wczasy pod gruszą jako świadczenie finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) zwolnione są z PIT do 380 zł rocznie (zwolnienie od 01-01-2009).
Natomiast świadczenie urlopowe wypłacane przez pracodawców, którzy zatrudniają mniej niż 20 pracowników i rezygnują z tworzenia ZFŚS jest w całości opodatkowane. Wypłata z ZFŚS, aby była zwolniona z PIT, powinna mieć charakter pomocy materialnej kierowanej do pracowników, którzy samodzielnie nie byliby w stanie sfinansować sobie wypoczynku. Świadczenie urlopowe zależy natomiast od wymiaru pracy i nie jest uzależniane od sytuacji pracownika. Pracodawcy powinni zatem zweryfikować swoją politykę w zakresie zasad dofinansowania.
Gazeta Prawna, 3 września 2009 r.