Status małego podatnika VAT, PIT i CIT w 2017 r. będą mieć przedsiębiorcy, których roczny przychód ze sprzedaży nie przekroczy 5.157.000 zł. Obecnie limit ten wynosi 5.092.000 zł.

Obliczenie limitów podatkowych kwot euro na złotówki opiera się na średnim kursie euro ogłoszonym przez NBP w pierwszym dniu roboczym października roku poprzedzającego rok, na który mają być wyliczone limity. Dnia 3 października 2016 r. średni kurs euro wyniósł 4,2976 zł (Tabela nr 191/A/NBP/2016).

Status małego podatnika podatków dochodowych będą mieć przedsiębiorcy, których roczny przychód ze sprzedaży nie przekroczy kwoty 5.157.000 zł. Warto przypomnieć, że posiadanie statusu małego podatnika umożliwia korzystanie z kasowej metody rozliczeń VAT, kwartalnych rozliczeń VAT bez konieczności wpłacania zaliczek oraz jednorazowej amortyzacji środków trwałych.

Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, gdy ich wartość początkowa w roku podatkowym, w którym zostały wprowadzone do ewidencji, nie przekracza równowartości 50.000 euro. W 2017 roku limit ten będzie wynosił 215.000 zł.

Katarzyna Bogucka

Redakcja Publikacji Elektronicznych WK