Sprawozdanie finansowe trzeba złożyć w formie papierowej

Sprawozdanie finansowe składane do urzędu skarbowego przez osoby fizyczne musi mieć formę papierową. Jest tak również w przypadku, gdy zeznanie przesyłane jest elektronicznie.
Do końca kwietnia podatnicy będący osobami fizycznymi są zobowiązani złożyć do urzędu skarbowego zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu do urzędu skarbowego. Do tego dokumentu powinni także dołączyć sprawozdanie finansowe.
Od 2009 r. możliwe jest składanie zeznań podatkowych w formie elektronicznej. Bezpieczny podpis elektroniczny w tym przypadku nie jest wymagany. Niestety ta procedura nie obejmuje sprawozdania finansowego. Jeśli więc podatnik złoży zeznanie w formie elektronicznej, wydaje się zasadne załączenie do składanego w formie papierowej sprawozdania finansowego kopii dokumentu potwierdzającego złożenie zeznania lub krótkiego pisma z tą informacją.
Źródło: Gazeta Prawna, 29 kwietnia 2010 r.