Spółkę osobową można będzie założyć przez internet

Spółkę jawną i komandytową będzie można założyć przy pomocy formularza udostępnionego w internecie. Sejm przyjął ustawę nowelizującą Kodeks spółek handlowych.
Ustawa ułatwi zakładanie spółek osobowych. Po noweli już nie tylko spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będzie można założyć, korzystając z formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym.
Nowelę przygotowali posłowie PO. Zaproponowali w niej również rezygnację ze składania do akt rejestrowych wzorów podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki jawnej oraz wzorców podpisów członków zarządu spółki z o.o. Według wnioskodawców w praktyce i tak nikt nie porównuje złożonych na dokumentach podpisów z wzorcami w aktach rejestrowych.
Ustawa obniżyć ma również opłaty pobierane od wniosku o wpis spółki zawiązanej przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego przez internet. Zamiast 500 zł wnioskodawca miałby płacić tylko 250 zł. Zmaleć miałaby także opłata za wniosek o zmianę wpisu – po noweli za taką czynność wnioskodawca płaciłby 200 zł (obecnie opłata wynosi 250 zł). Teraz ustawa trafi do prac w Senacie.
Monika Sewastianowicz
Data publikacji: 1 grudnia 2014 r.