Sejm rozpoczął prace nad tzw. „małą ustawą o innowacyjności”

Na zakończonym 14 września 2016 r. 25. posiedzeniu Sejmu, Sejm rozpoczął też prace nad tzw. „małą ustawą o innowacyjności”. W rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, wnioskodawca proponuje wprowadzenie spójnego systemu instrumentów premiujących i zachęcających do podejmowania działalności innowacyjnej.

W szczególności chodzi m.in. o zachęty podatkowe, w tym np. zniesienie od 1 stycznia 2017 r. podatku dochodowego od własności intelektualnej wnoszonej do spółki. Projekt przewiduje także możliwość odliczenia od podatku kosztów uzyskania patentu przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Zaproponowano również zwiększenie kwot kosztów kwalifikowalnych wydatków na badania i rozwój, które można odliczyć od podatku. Dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm odliczenia te wynosiłyby do 50 proc. Duże firmy mogłyby odliczyć 50 proc. wydatków osobowych i 30 proc. pozostałych kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową.

Ponadto projekt wydłuża z 3 do 6 lat okres, w jakim przedsiębiorca może odliczyć koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową. Projekt zakłada też m.in. usunięcie ograniczenia dotyczącego okresu, w jakim naukowcom przysługiwałoby prawo do udziału w korzyściach z komercjalizacji (obecnie maksymalnie 5 lat od dnia uzyskania pierwszych środków).

W pracach parlamentarnych rząd reprezentował podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Leszek Skiba. Dalsze prace nad projektem będą prowadzone w trzech Komisjach: Finansów Publicznych, Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Opracowanie: Marcin Krudysz

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 15 września 2016 r.