Samotny ojciec z prawem do urlopu macierzyńskiego

Od 14 sierpnia br. obowiązują zmiany dające samotnym ojcom prawo do skorzystania z urlopu i zasiłku macierzyńskiego.
Dzięki zmianom ojciec dziecka lub ubezpieczony członek najbliższej rodziny będzie mógł skorzystać z zasiłku macierzyńskiego w przypadku:
– śmierci matki dziecka,
– porzucenia dziecka przez matkę,
– gdy nie może ona sprawować opieki nad dzieckiem.
W myśl zmian, w przypadku śmierci matki bądź też porzucenia przez nią dziecka w czasie urlopu macierzyńskiego pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do wykorzystania tej części urlopu macierzyńskiego, której nie wykorzystała matka.
Matka, która posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz której stan zdrowia nie pozwala na sprawowanie opieki nad dzieckiem, ma prawo do zrezygnowania z reszty urlopu na rzecz ojca dziecka – jeśli wykorzysta co najmniej 8 tygodni tego urlopu. Reszta niewykorzystanego urlopu może być wykorzystana przez ojca dziecka, na jego pisemny wniosek.
Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 17 sierpnia 2015 r.
Data publikacji: 17 sierpnia 2015 r.