Rząd przyjął projekt reformy urzędów pracy

Na ostatnim posiedzeniu rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, którego podstawowym celem jest wzrost zatrudnienia dzięki lepszemu dostosowaniu ofert urzędów pracy do potrzeb bezrobotnych.
Reforma zakłada m.in. profilowanie pomocy dla bezrobotnych, nowe instrumenty wsparcia dla szukających pracy i wynagradzanie pracowników urzędów za osiągane wyniki. Celem zmian jest lepsza obsługa w urzędach pracy osób bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców – urzędy pracy mają stać się prawdziwymi centrami pracy.
Więcej: www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/reforma-urzedow-pracy-0.html
Opracowanie: Weronika Adamczyk
Źródło: www.premier.gov.pl, stan z dnia 6 listopada 2013 r.
Data publikacji: 6 listopada 2013 r.