Przedsiębiorca bez dochodów i kosztów musi złożyć roczne zeznanie podatkowe

Przedsiębiorca, który w 2009 roku nie uzyskał dochodów i nie poniósł firmowych wydatków, będzie musiał złożyć roczne zeznanie PIT.
Podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Eksperci wyjaśniają, że roczny PIT-36 lub PIT-36L muszą złożyć przedsiębiorcy, którzy osiągnęli jakiekolwiek przychody z działalności firmy w roku podatkowym, a nawet jeżeli ponieśli stratę lub koszty były równe przychodom. Przedsiębiorcy mają obowiązek złożyć roczne zeznanie także, gdy nie uzyskali żadnych przychodów, a ponosili wydatki, które wygenerowały stratę. Także w razie braku wydatków (kosztów) powstanie obowiązek złożenia PIT-36. Zeznania rocznego mogą nie składać jedynie podatnicy, którzy nie uzyskali żadnego przychodu i dochodu, a jednocześnie nie zgłosili w urzędzie skarbowym działalności gospodarczej. Eksperci podkreślają, że raczej niemożliwe jest, aby w ciągu całego roku podatkowego przedsiębiorca nie poniósł ani złotówki kosztu związanego z założoną firmą. Jako przykład można wskazać nawet bardzo niewielkie opłaty za prowadzenie rachunku firmowego lub odsetki od debetu na tym rachunku. Innym przykładem mogą być składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
Źródło: Gazeta Prawna, 22 lutego 2010 r.