Prezydent podpisał w środę ustawę z 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej.

Ustawa ma na celu wprowadzenie ulg podatkowych i uproszczeń proceduralnych mających podnieść zdolności innowacyjne polskich przedsiębiorstw.

Nowelizacja wprowadzająca zmiany m.in. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i w Ordynacji podatkowej, przewiduje stałe zniesienie opodatkowania podatkiem dochodowym aportu własności intelektualnej i przemysłowej.

Nowe przepisy rozszerzają także listę kosztów kwalifikowanych o koszty uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto zwiększeniu ulegają kwoty kosztów kwalifikowanych wydatków na działalność badawczo-rozwojową (B+R) i wydłużony zostaje okres możliwości odliczenia kosztów kwalifikowanych przez przedsiębiorców.

Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, jednak zmiany związane z preferencjami w podatkach dochodowych wejdą w życie 1 stycznia 2017 r.

Jolanta Mazur

Redakcja Publikacji Elektronicznych WK

Data publikacji: 25 listopada 2016 r.