Prezydent podpisał nowelizację ustawy o VAT

Prezydent podpisał w czwartek zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej, które mają na celu zapobieganie oszustwom podatkowym przy obrocie tzw. towarami wrażliwymi.
W związku z nasileniem się oszustw w obrocie niektórymi artykułami wrażliwymi, dodatkowe towary z grupy wyrobów stalowych czy odpadów i surowców wtórnych, objęto mechanizmem tzw. odwrotnego obciążenia VAT, co oznacza, że podatek od tych towarów będzie w tym przypadku rozliczał nabywca, a nie dostawca. W stosunku do określonej, niewielkiej grupy towarów zostanie także wprowadzona tzw. solidarna odpowiedzialność podatkowa.
Pierwotny kształt regulacji dotyczący tzw. solidarnej odpowiedzialności, wzbudził zastrzeżenia Prezydenta RP. Między innymi pod wpływem stanowiska Kancelarii Prezydenta RP przekazanego do Ministerstwa Finansów, w którym podkreślono potrzebę korekty pierwotnie zaproponowanych, zbyt ogólnikowych regulacji, resort doprecyzował przepisy i zawęził stosowanie solidarnej odpowiedzialności podatkowej w taki sposób, by mechanizm działał tylko w przypadku procederów przestępczych, a nie uczciwej działalności gospodarczej.
Zgodnie z nowymi przepisami, nabywca będzie odpowiadał solidarnie wraz z dostawcą za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie do otrzymanej dostawy. Odpowiedzialność będzie jednak ograniczona do rozliczeń przekraczających 50 tys. zł w miesiącu i przypadków, w których nabywca wiedział lub miał podstawy by przypuszczać, że odpowiednia kwota podatku nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.
W celu ograniczenia nadużyć w tym obszarze skrócono okres rozliczania obrotu towarami wrażliwymi do 1 miesiąca. Ustawa nakłada szczególną odpowiedzialność na organy skarbowe, które będą musiały zadbać, aby sposób jej realizacji nie powodował utraty zaufania rzetelnych przedsiębiorców wobec państwa.
Zmienione przepisy wprowadzają również zwolnienie od podatku firm handlowych przekazujących towary spożywcze na potrzeby działalności charytatywnej na krótko przed upływem terminu ich ważności. Przed nowelizacją możliwość taką mieli wyłącznie producenci.
Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WKP
Źródło: www.prezydent.pl, stan z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Data publikacji: 30 sierpnia 2013 r.