Poprawność NIP sprawdzisz on-line

Od poniedziałku 19 października br. na Portalu Podatkowym można weryfikować on-line identyfikator podatkowy NIP. To kolejna elektroniczna usługa Ministerstwa Finansów, która zwiększa bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.
Usługa umożliwia użytkownikom sprawdzenie statusu prawnego każdego NIP. Źródłem danych wykorzystywanych w procesie weryfikacji jest Centralny Rejestr Podatników – Krajowa Ewidencja Podatników (CRP KEP). Aktualizacja danych będzie odbywać się raz na dobę.
Udostępnienie nowej usługi na Portalu Podatkowym pozwoli na jej całodobową dostępność. Po podaniu przez użytkownika NIP serwis zwraca informację, że wskazany NIP jest poprawny bądź nie istnieje lub został unieważniony, ewentualnie uchylony. Usługa daje możliwość wydrukowania widoku ekranu ze zwróconym po weryfikacji komunikatem.
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 20 października 2015 r.
Data publikacji: 20 października 2015 r.