Podwyżka diet z tytułu podróży służbowej jednak na jesieni

Ministerstwo pracy planuje zmianę przepisów dotyczących podróży służbowych od 1 września
Projekt zakłada wzrost wysokości diety z 23 zł do 30 zł. Przewiduje również wprowadzenie możliwości rozliczenia poniesionych przez pracownika kosztów na podstawie oświadczenia pracownika, w sytuacji, gdy przedstawienie dokumentu nie jest możliwe, uregulowanie problematyki zapewnienia częściowego bezpłatnego wyżywienia, wprowadzenie ograniczenia kwotowego kosztów noclegu, możliwość określenia więcej niż jednego państwa docelowego podróży.
Od kilku miesięcy trwają prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Początkowo rozporządzenie miało wejść w życie 1 stycznia 2012 r., jednak z powodu przedłużających się prac wejście w życie nowych przepisów odsunięto na 1 września br. Dnia 16 stycznia projekt został przekazany do konsultacji zewnętrznych.
Źródło: www.mpips.gov.pl
Data publikacji: 18 stycznia 2012 r.