Napoje niegazowane z 5% stawką VAT

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego wykaz towarów do celów poboru podatku VAT w imporcie, który wprowadza jednolitą stawkę VAT na importowane i krajowe napoje niegazowane.
Na podstawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie określonego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. (Dz. U. 293, poz. 1727), stawką 5% opodatkowane są napoje owocowe, napoje owocowo-warzywne, nektary, napoje warzywne oraz napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy. Natomiast w obrocie krajowym, opodatkowaniu 5% stawką VAT podlegają wyłącznie niegazowane napoje, w których udział masowy soku owocowego , warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego oraz niegazowane napoje zawierające tłuszcz mlekowy – załącznik nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054).
W projektowanym rozporządzeniu resort finansów ujednolicił rozbieżności w zakresie stawki VAT na importowane i krajowe napoje niegazowane, proponując stawkę 5% również dla towarów importowanych.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 16 stycznia 2011 r.
Data publikacji: 16 stycznia 2012 r.