Podatnicy mają 10 miesięcy na zakup kas fiskalnych

Minister Finansów podpisał rozporządzenie o kasach fiskalnych. Od maja 2011 r. na jego podstawie ok. 150 tys. nowych podatników będzie musiało stosować te urządzenia.
Nowe rozporządzenie ma wejść w życie od początku 2011 r., ale podatnicy będą musieli stosować kasy fiskalne od 1 maja 2011 r. Obowiązek rejestracji sprzedaży przez kasy fiskalne obejmie m.in. prawników, lekarzy, rzeczoznawców, detektywów, ochroniarzy. W wyniku likwidacji zwolnień w przyszłym roku zostaną objęci obowiązkiem stosowania urządzeń fiskalnych również świadczący usługi doradcze i pokrewne, medyczne, a także w zakresie kultury, sportu. Rozporządzenie o kasach nie przewiduje zmian w zakresie limitów obrotów, po przekroczeniu których przedsiębiorcy muszą stosować urządzenia fiskalne.
Zachowane zostanie dotychczasowe zwolnienie z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas dla podatników o bardzo małych obrotach, tj. 40 tys. zł. Zachowane zostaje również dotychczasowe kryterium stosowania zwolnienia dla podatników rozpoczynających działalność. Podatnicy ci po przekroczeniu obrotu w wysokości 20 tys. zł tracą prawo do korzystania ze zwolnienia. Zrezygnowano również z całej kategorii zwolnień od ewidencji przy zastosowaniu kas odnoszących się do podatników rozliczających się z podatku dochodowego na zasadach karty podatkowej. Dotyczy to między innymi usług: ślusarskich, krawieckich, wyrobu i naprawy naczyń blaszanych, pobielania kotłów i naczyń, kotlarstwa, mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych, witrażownictwa, kołodziejstwa, bednarstwa, koszykarstwa, wytwarzania mioteł i wyrobów z gałęzi i słomy, gręplarstwa, kilimiarstwa, repasacji pończoch, bieliźniarstwa, gorseciarstwa, modniarstwa.
Źródło: Gazeta Prawna, 27 lipca 2010 r.
Data publikacji: 27 lipca 2010 r.