Możliwe 5% VAT na żywność i książki

Jeśli Polska nie uzyska zgody na dalsze stosowanie stawki 0% VAT na książki oraz 3% VAT na nieprzetworzone artykuły spożywcze, to rozważy wprowadzenie stawki 5%.
Wynika to z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską nr 16317. Z pytaniem zwróciła się posłanka Anna Sobecka, zaniepokojona, że wygasają okresy przejściowe stosowania tych stawek. Dodała, że podstawowa 22% stawka VAT w Polsce jest jedną z najwyższych w UE. Resort przypomniał, iż Polska może stosować do 31 grudnia 2010 r. zerową stawkę VAT na dostawy niektórych książek i czasopism specjalistycznych oraz 3% na nieprzetworzone środki spożywcze. Wtedy wygasają uzyskane w traktacie akcesyjnym derogacje okresowe, przedłużone w 2007 r. na kolejne trzy lata. Jak czytamy w odpowiedzi resortu, system VAT w UE podlega harmonizacji, co oznacza, iż państwa członkowskie muszą przestrzegać zgodności krajowych przepisów z regulacjami wynikającymi z prawa wspólnotowego (dyrektywa Rady 2006/ 112/WE z 28 listopada 2006 r.). Upoważnia do stosowania jednej lub dwóch stawek obniżonych, których wysokość określana jest jako procent podstawy opodatkowania nie mniejszy niż 5%.
Źródło: Rzeczpospolita, 28 lipca 2010 r.
Data publikacji: 28 lipca 2010 r