Po raz kolejny przedsiębiorcy wybiorą przyjazne urzędy skarbowe

Wybór najlepszych urzędów oraz tworzenie przyjaznej atmosfery między administracją podatkową a przedsiębiorcami – to główne założenia konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy, który już po raz trzynasty organizuje resort finansów oraz Business Centre Club.
Konkurs na „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” jest ogólnopolskim przedsięwzięciem, którego zadaniem jest między innymi promocja wysokich standardów obsługi klienta osiągniętych przez wyróżnione placówki i upowszechnianie takich dobrych praktyk w urzędach skarbowych na terenie całego kraju. Ma to wzmacniać pozytywny wizerunek urzędu skarbowego i jego pracowników, a przez to zachęcać przedsiębiorców do rzetelnego i terminowego rozliczania się z podatków.
Inicjatywa zorganizowania konkursu powstała 12 lat temu. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 28 lutego 2002 r. pomiędzy Ministerstwem Finansów oraz Business Centre Club.
Urzędy skarbowe oceniane będą na podstawie sumy punktów przyznanych przez przedsiębiorców w wypełnionej ankiecie konkursowej, którą należy przesłać do Kanclerza Loży Regionalnej BCC w terminie do 26 maja 2015 roku. Ocenie podlegać będzie jakość obsługi podatnika przez urząd, łatwość komunikacji z urzędem oraz kompetencje pracowników.
Urzędy wyłonione w konkursie zostaną wyróżnione podczas uroczystej gali w siedzibie BCC oraz otrzymają prawo posługiwania się przez rok tytułem „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”. Wyróżnienie jest wyrazem uznania przedsiębiorców dla jakości pracy urzędów oraz umiejętności i kompetencji pracowników administracji podatkowej.
W XII edycji konkursu nagrodzono 63 urzędy wskazane przez przedsiębiorców. Najwięcej urzędów zostało nagrodzonych w województwie mazowieckim – 12, następnie zachodniopomorskim – 6 oraz 5 w kujawsko-pomorskim.
Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 22 kwietnia 2015 r.
Data publikacji: 22 kwietnia 2015 r.