Płaca minimalna będzie wyższa

Od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 1317 zł, czyli o 3,2%. Wyższe pensje otrzymają m.in. osoby zarabiające najniższe stawki i pracujące w nocy.
W 2010 r. osoby zatrudnione na pełny etat muszą zarabiać co najmniej 1317 zł. Taka wysokość płacy minimalnej została określona w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z 24 lipca 2009 r. (M. P. Nr 48, poz. 709). Podwyższenie wynagrodzenia minimalnego oznacza, że pracodawcy muszą wręczyć aneksy do umów o pracę tym podwładnym, którzy pracują za najniższą stawkę obowiązującą w 2009 r. (czyli 1276 zł). Zmiana treści umów nie będzie konieczna, jeśli przewidują one, że pensja stanowi równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki podwyżce minimalnej płacy w przyszłym roku więcej zarobią pracownicy, którzy rozpoczynają karierę zawodową. Ich wynagrodzenie w pierwszym roku pracy nie może być niższe niż 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli 1053,60 zł od stycznia 2010 r.). Podwyżka płacy minimalnej wpłynie też na wysokość innych świadczeń pracowniczych. Wzrośnie np. wysokość dodatku, jaki przysługuje pracownikom za pracę nocną.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Guza, 31 grudnia 2009 r.