Doradca podatkowy uwierzytelni dokumenty

Doradcy podatkowi od 1 stycznia 2010 r. będą mogli uwierzytelniać dokumenty w szerszym zakresie niż dotychczas. Dzięki temu podatnik zaoszczędzi na odpisach i poświadczeniach.
Prezydent podpisał ustawę z 23 października 2009 r. o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów, która ma na celu odformalizować m.in. postępowanie podatkowe. Nowe przepisy będą miały istotne konsekwencje dla doradców podatkowych oraz ich klientów, ponieważ ustawa wprowadza zmiany m.in. w ustawie z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 73, poz. 443 z późn. zm.). Po wprowadzeniu nowych przepisów od przyszłego roku doradcy podatkowemu będzie przysługiwało prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami. Doradcy otrzymają więc generalne prawo do poświadczania dokumentów, co oznacza rozszerzenie ich obecnych kompetencji, które wynikają m.in. z art. 137 par. 3 Ordynacji podatkowej.
Źródło: Gazeta Prawna, 23 grudnia 2009 r.