Oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego w KRS.

Kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, która ze względu na wielkość osiąganych przychodów prowadzi PKPiR, składa oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego w KRS, w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy.

Podstawa prawna:

art. 70a ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości