Od stycznia 2017 r. roczny limit przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, do którego podatnicy PIT mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów (PKPiR), zostanie podniesiony do 2 mln euro

Od stycznia 2017 r. roczny limit przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, do którego podatnicy PIT mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów (PKPiR), zostanie podniesiony do 2 mln euro – wynika z projektu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju.

Obecnie obowiązek prowadzenia przez osoby fizyczne ksiąg rachunkowych, czyli tzw. pełnej księgowości powstaje, gdy kwota przychodów netto przekracza 1,2 mln euro w skali roku. Jak twierdzą projektodawcy, obowiązek ten należy do najbardziej obciążających dla przedsiębiorców.

Limit przychodów, do którego podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów nie był waloryzowany od 2008 r. (wówczas został podniesiony z 800.000 euro do 1.200.000 euro), mimo że stale zwiększa się wolumen obrotu gospodarczego przedsiębiorstw w Polsce.

W projekcie zaproponowano podwyższenie limitu przychodów, do którego podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów z 1.200.000 euro obecnie do 2.000.000 euro. Podwyższenie progu ułatwi wykonywanie działalności co najmniej kilku tysiącom przedsiębiorców oraz pozwoli na znaczące oszczędności w obszarze obsługi księgowej.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 15 listopada 2016 r.

Data publikacji: 15 listopada 2016 r.