Od jutra pracodawcy zapłacą wyższą składkę rentową

Od 1 lutego składka rentowa będzie wynosiła 8 proc. podstawy wymiaru, zamiast obecnych 6 proc.
Wysokość finansowana przez ubezpieczonego pozostanie na niezmienionym poziomie – 1,5 proc. podstawy wymiaru. Zmieni się natomiast wysokość składki finansowanej przez płatników. W marcu 2012 r., przy rozliczeniach za luty, pracodawcy pierwszy raz zapłacą za każdego ubezpieczonego składkę rentową w wysokości 6,5 proc. podstawy wymiaru.
Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 31 stycznia 2012 r.
Data publikacji: 31 stycznia 2012 r.