Od 2016 r. ulgi podatkowe na przyzakładowe żłobki i przedszkola

Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który wprowadza możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez pracodawcę na utworzenie zakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola.
Projektowane regulacje stanowią wypełnienie zobowiązania złożonego przez premier Ewę Kopacz z exposé, w którym powiedziała, że w latach 2015-2020 w ramach pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego i specjalnego systemu ulg w podatku CIT jej rząd będzie wspierał tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli.
Wprowadzono możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez pracodawcę na utworzenie zakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, w tej części, która nie została podatnikowi zwrócona w jakiejkolwiek formie.
Pracodawca zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatki w kwocie nie przekraczającej 400 zł miesięcznie na jedno dziecko lub 200 zł w przypadku przedszkola. Limity dotyczą również dopłat dla dzieci pracowników uczęszczających do innej placówki, w części dotyczącej kosztów ponoszonych przez pracowników i niesfinansowanych z innych źródeł, np. z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).
Ponadto, w projekcie przewidziano zwolnienie z PIT:
– świadczeń, które nie są sfinansowane z ZFŚS, otrzymanych przez pracownika od pracodawcy z tytułu objęcia opieką dziennego opiekuna dzieci pracowników lub uczęszczania dzieci pracowników do żłobka (klubu dziecięcego) – w kwocie 400 zł lub przedszkola – w kwocie 200 zł,
– świadczeń otrzymanych z ZFŚS związanych z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w przedszkolach (obecnie zwolnieniem objęte są świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych).
Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK
Źródło: www.premier.gov.pl, stan z dnia 27 maja 2015 r.
Data publikacji: 27 maja 2015 r.