O zalanych dokumentach trzeba zawiadomić fiskusa

Przedsiębiorcy, którzy w czasie powodzi stracili dokumenty podatkowe, powinni o tym fakcie zawiadomić urząd skarbowy. Fiskus da podatnikowi czas na odtworzenie ewidencji.
Eksperci podpowiadają, że o utracie wskutek powodzi dokumentów podatnicy powinni niezwłocznie powiadomić organ podatkowy. W sytuacji zniszczenia dokumentów stanowiących podstawę do wypełnienia deklaracji lub zeznań podatkowych na skutek powodzi organy podatkowe powinny, w uzgodnieniu z podatnikiem, wyznaczyć termin przeznaczony na odtworzenie utraconych dokumentów bądź przedłożenie innych dowodów potwierdzających dane wynikające z tych dokumentów. W przypadku zniszczenia albo zaginięcia oryginału faktury lub faktury korygującej sprzedawca na wniosek nabywcy jest zobowiązany do ponownego wystawienia faktury lub faktury korygującej, zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury lub faktury korygującej (duplikat).
Źródło: Gazeta Prawna, 7 czerwca 2010 r.
Data publikacji: 7 czerwca 2010 r.