Nowa PKWiU może wpłynąć na stawki VAT

Od 2011 roku w przepisach podatkowych zacznie obowiązywać nowa Polska Klasyfikacja Wyrobów Towarów i Usług (PKWiU) z 2008 roku.
W podatkach statystyka ma ogromne znaczenie. Od sklasyfikowania towaru lub usługi zależy nie tylko stawka VAT, lecz także to, czy podatek w ogóle trzeba płacić. Niestety, w przypadku niektórych towarów i usług nie ma bezpośredniego przełożenia między obecną klasyfikacją statystyczną a jej nową wersją. Pojawią się więc wątpliwości dotyczące stawek VAT. Przedsiębiorcy powinni prześledzić obie klasyfikacje w celu ustalenia właściwych symboli. W razie wątpliwości jeszcze przed końcem roku mogą wystąpić do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Łodzi o wydanie opinii statystycznej.
Źródło: Gazeta Prawna, 27 października 2010 r.
Data publikacji: 27 października 2010 r.