Niższe składki dla przedsiębiorców

O kilka złotych mniej miesięcznie zapłacą na ZUS osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.
W przyszłym roku minimalna kwota, od której osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą będą odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne wyniesie 1887,60 zł. W tym roku kwota ta jest nieco wyższa i wynosi 1915,80 zł. Oznacza to, że składki na ubezpieczenia społeczne będą nieco niższe niż w tym roku. Minimalna podstawa wymiaru to 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w przyszłym roku. Wynosi ono 3146 zł.
Prognozowane wynagrodzenie nieco niższe od tegorocznego oznacza także, że osoby dobrze zarabiające szybciej przestaną odprowadzać składki emerytalne i rentowe. Podstawa ich wymiaru w 2010 r. nie będzie mogła być bowiem wyższa od kwoty 94 380 zł, czyli od 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Tak wynika z art. 19 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585). Od nadwyżki ponad tę kwotę nie pobiera się składek na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe. Obecnie roczna podstawa wymiaru składek wynosi 95 790 zł.
Źródło: Rzeczpospolita, Magdalena Januszewska, 18 grudnia 2009 r.